Foredrag

Den store omstilling

Hvordan kan længsel efter at leve i tråd med Naturen blive til en konkret ændring af dit liv? Der er garanteret flere spørgsmål end svar og jeg mener det er vigtigt til stadighed at forholde sig åbent og reflekterende til det, der sanses i en selv. Foredraget vil med baggrund i mine personlige oplevelser og overvejelser give bud på at skifte indstilling til måden at være i verden på samt give inspiration til at turde følge andre veje end dem, der normalt udstikkes.

1½ time.

Pris: Individuel aftale + transport.

Ring og aftal tid/sted – mobilnr.: 51700537.

  

 

Verdens højeste højskole.

I bjerglandsbyen Sermathang ligger en lille højskole med inspiration fra Danmark. Hør historien om hvordan lokale ildsjæle og lidt støtte fra Brenderup-Sermathang Venskabsgruppe i Danmark giver voksne uden skolegang i Nepal en mulighed for at lære noget og for at få nyt indhold i deres liv. Landsbyen ligger med udsigt til Himalayas høje tinder og er et godt udgangspunkt for en trekkingtur i Nepal. Jeg viser fotos fra mine mange ture til området og svarer gerne på spørgsmål.

1½-2 timer.

Foredragshonorar går direkte til støtte af Venskabsgruppens engagement i projektet.

Pris: 2500 kr. + transport

Ring og aftal tid/sted – mobilnr.: 51700537.